Prof. Dr. İbrahim İlker Özyiğit

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Kimlik Bilgileri:

Doğum Yeri İstanbul
Doğum Tarihi 17.12.1971
Yabancı Dil İngilizce (İleri derece)
İletişim ilkozyigit@marmara.edu.tr, ilkozyigit@gmail.com
Web adresi www.ilkozyigit.com
  www.ilkerozyigit.com
(Google Scholar)
(Orcid)

Akademik Ünvanları:

Profesörlük
Profesörlük
Profesörlük
Doçentlik
Doktora
Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2022-
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2017-2022
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2016-2022
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2010-2016
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Lisans
Lisans
Ön Lisans
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1995
İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, 2017
Eskişehir Üniversitesi, İlahiyat Bölümü, 2023

İdari Görevleri

Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2022
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Biyoteknoloji-Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2017-2020
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2022
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 2017-2019

Çalışma Alanları:

Ana Bilim Dalı Botanik
Çalışma Alanları Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji-Biyoinformatik-Fizyoloji (Bitki) ve Ekoloji
Araştırma Alanları Moleküler Stres Fizyolojisi, Moleküler Filogenetik, Bitki Doku Kültürü Sistemleri, Bitkilere Gen Aktarımı, Hesaplamalı ve İstatistiksel Biyoloji, In siliko Karşılaştırmalı - Genom Çaplı Analizler, Biyoremediasyon Teknolojileri

Doktora Tez Konusu

Pamuk (Gossypium hirsutum L.)’ta doku kültürü ve gen aktarımı çalışmaları.

Yüksek Lisans Tez Konusu:

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde doku kültürü sistemlerinin kurulması.