Verdiği Dersler

(Güz Yarıyılı)
İleri Hücre Biyolojisi KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2020-2022
Deneysel Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2018-2019
Mesleki Yabancı Dil, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2018-2019, 2021-2022
Ekolojinin Temel İlkeleri, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2018
Biyocoğrafya, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2018, 2020-2022
Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2018
Bitki Moleküler Biyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2016, 2022-2023
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2015, 2022-2023
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Fen-Ed. Fak./Kimya, (Lisans) 2015-2016, 2022-2023
Bitki Ağır Metal İlişkileri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016, 2022-2023
Bitkilerde Uygulamalı Mikroçoğaltım, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2011-2016, 2022-2023
Bitkilere Gen Aktarım Yöntemleri, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2011-2016

(Bahar Yarıyılı)

Çevre Biyoteknolojisi, Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2022-2023
Omik Teknolojiler, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2021-2022
İleri Biyoinformatik, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2020-2022
İleri Moleküler Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2020-2021
Biyoinformatik, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2020-2022
Moleküler Biyoloji, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2019-2022
Biyolojinin Güncel Problemleri, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2019-2020, 2021-2022
Genel Biyoteknoloji, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2019
Çevre Koruma, KTMÜ Fen Fak./Biyoloji (Lisans) 2017-2019
Deneysel Biyoloji, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2020
Bitkilerin ve Hayvanların Biyoteknolojisi, KTMÜ Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2017-2019
General Biology, İşletme Fakültesi, (Lisans) 2016-2017
Ekofizyoloji, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2011-2012, 2013-2014
Bitki Fizyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji (Lisans) 2016-2017
Bitki Fizyolojisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-İÖ (Lisans) 2012-2015
Bitki Anatomisi, Fen-Ed. Fak./Biyoloji-Biyoloji-İÖ (Lisans) 2013-2017
Biyomonitörlük ve Biyomonitör Organizmalar, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi, Fen Bil. Enst./Biyoloji / Biyoloji (Yüksek Lisans) 2012-2017
Biyoremediasyon, Fen Bil. Enst./Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 2012-2017

Uluslararası Verdiği Dersler (Lectures)

Plant Biotechnology, Plant Tissue Culture and Gene Transfer Techniques for Allelopathy Researches, V. International Short Courses of Allelopathy, University of Sousse, Agronomic Higher Institute of Chott Mariem, Sousse, Tunisia, February 10-16, 2014, (Lecture)

Ulusal Davetli Konuşmacı

Biyoinformatik ve Genetik Çalışmalar, İstinye Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 08.01.2020
Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Çalışmaları, Manas Üniversite'sinde Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Çalışmaları Semineri, 08.11.2017
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 13.10.2017
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik, Türkiye Kimya Derneği, İstanbul, 30.04.2016
Biyoteknolojik Yöntemlerle Sekonder Metabolitlerin Eldesi, Düzce Üniversitesi, Düzce, 17.10.2014

Tezler-Danışmanlıklar

Yüksek Lisans Tez Aşaması

Fatih AKTÜRK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 18.01.2023, Bodur Paşa Kılıcı (Sansevieria trifasciata Hahnii) Bitkisinde Kadmiyum Stresine Bağlı Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerin araştırılması (Doç. Dr. Soner ÇUBUK'un 2. Danışmanlığında).

Doktora Tez Aşaması

Hülya YAZICIOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 14.09.2022, Bazı Su Bitkilerinde Kurşun Genotoksitesinin Moleküler Belirteçler ile Belirlenmesi ve Bu Bitkilerin Kurşun ile Kirlenmiş Suların Fitoremediasyonunda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması.

Bedriye Nazlı ERKENCİOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 14.09.2022, "Bazı Tatlısu Bitkilerinde Nikel Elementinin Genotoksit Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Bitkilerin Nikel Fitoremediasyonunda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması.

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

Alina SEİDAKHMATOVA, (Алина Сейдахматова), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoteknoloji (Yüksek Lisans) 28.05.2019 Kırgızistan’da Yaygın Olarak Ekimi Yapılan Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Varyetelerine Ait Genetik Çeşitliliğin Moleküler Belirteçler ile Araştırılması (2. Danışman Olarak Doç. Dr. Kadrybai Chekirov ile)

Mayramkan BEYSHENOVA (Майрамкан Бейсхенова), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 28.05.2019-06.01.2021 Kırgızistan Kant Şehri'nde Bulunan Çimento Fabrikasının Phragmites australis Bitkisi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Aizada ABAKİROVA (Айзада Абакирова), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji, (Yüksek Lisans) 18.05.2018-06.01.2021, Arpa (Hordeum vulgare L.) Bitkisinde Kadmiyum (Cd) Stresinin Etkilerinin Araştırılması.

Dilbara BAKTIBEKOVA (Дилбара Бактыбекова), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 18.05.2018-06.01.2021, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kadmiyum (Cd) Elementinin Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisindeki Etkileri.

Neşet Kaan KARAHAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-14.06.2019, Yapay Ortamlarda Ağır Metal (Cd, Ni, Pb, Zn) Kirliliğine Maruz Bırakılan Anubias barteri var. barteri Schott Bitkilerinde Fizyolojik ve Genotoksik Değişikliklerin Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile).

Gizem LOKUMCU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-14.06.2019, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Hodan (Borago officinalis L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliklerinin, Ağır Metal ve Mineral Besin Element Miktarlarının Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile).

Cansu TETİK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.12.2017-13.06.2019, İstanbul'un Farklı Habitatlarından Toplanan Öksürük Otu (Tussilago farfara L.) Bitkilerine Ait Populasyonların Genetik Çeşitliliklerinin, Ağır Metal ve Mineral Besin Element Miktarlarının Araştırılması (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile).

Diydem ŞEHİRLİ ŞENEL, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 04.12.2017-12.06.2019, Farklı Konsantrasyonlardaki Ağır Metal (Cd, Ni, Pb ve Zn) Karışımlarının Hygrophila difformis Blume Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri (2. Danışman Olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU ile).

Hülya YAZICIOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 22.08.2017-12.06.2019, Physiological and Genotoxic Effects of Aluminum and Cadmium Mixtures on Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A. Berger Plants in Different Conconterations, Farklı Konsantrasyonlardaki Alüminyum ve Kadmiyum Karışımlarının Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H.Perrier) A. Berger Bitkisindeki Fizyolojik ve Genotoksik Etkileri.

Bihter UÇAR, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 22.08.2017-12.06.2019, Marmara Denizi’nin Farklı Bölgelerinden Alınan Astropecten irregularis (Pennat 1777)’e Ait Populasyonların Ağır Metal Akümülasyonlarının, Genetik Çeşitliliklerinin ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması.

Neşe ÇAĞLAYAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 02.01.2017-14.01.2019, Ağızdan Aşı Adayı Clostridium difficile Yüzey Proteini Geni slpA’nın  Agrobacterium tumefaciens'e Aktarılması (Prof. Dr. Zühtü Tanıl KOCAGÖZ'ün 2. Danışmanlığında).

Asel TURGUNBAEVA (Асел Тургунбаева), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans), 22.01.2018-27.12.2018, Isık Gölü-Ton bölgesindeki Kacı Say Köyünde Bulunan Eski Sovyet Uranyum Depolama Tesisinin Sebep Olduğu Çevresel Kirliliğinin Boyutlarının Belirlenmesinde Artemisia dracunculus Bitki Türünün Biyomonitör Organizma Olarak Kullanılması (Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında).

Sezin ADINIR, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 02.01.2017-12.10.2017, Ükemizde Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Varyetelerinde Genetik Çeşitliliğin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Tuğba YILDIRIM, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 22.05.2016-12.10.2017, İstanbul'da Dağılım Gösteren Crocııs flavus subsp. flavus Populasyonlarının Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerinin Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Gizem Müzeyyen AYGÜN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 19.12.2016-23.08.2017, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kadmiyum (Cd) Elementinin Ludwigia glandulosa (Walter) ve Alternanthera reineckii (Griseb) Bitkilerindeki Genotoksik Etkilerinin Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi.

Mustafa Enes GENÇ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 26.01.2015-14.08.2017, Ülkemizde Yetiştirilen Nohutlardan İleri Çıkmış Hatlarda  Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler İşaretleyiciler (STMS, ISSR ve RAPD) Kullanılarak Araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında).

Nevin ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 07.11.2016-14.08.2017 Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Varyetelerinin Filogenetik İlişkilerinin Moleküler Belirteçlerle Araştırılması (Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Onur YILDIRIMER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 01.09.2014-20.02.2017, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Tohumlarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (Prof. Dr. Göksel DEMİR'in 2. Danışmanlığında).

Ali KAVAL, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 04.02.2014-29.12.2016, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Alüminyum Stresine Bağlı Genotoksisitenin Fizyolojik Yöntemler ve Moleküler İşaretleyiciler (RAPD ve ISSR) ile Araştırılması (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR ile).

Sedat KARADENİZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 10.02.2014-21.10.2016, Arabidopsis thaliana'dan İzole Edilen AtBOR4 Geninin Agrobacterium tumefaciens Aracılığı ile Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'ne Aktarılması.

Fatih DABANLI, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 24.10.2014-07.06.2016, Ülkemizde Geliştirilen Tescilli Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Ascochyta Yanıklığına Karşı Direncin Moleküler Belirteçler (STMS, RAPD ve ISSR) ile araştırılması (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında).

Seda BİRBİLENER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji 10.02.2014-27.01.2015, Düzce İli Şehir Ekosisteminde Dağılım Gösteren Ihlamur (Tilia tomentosa Moench.) Ağaçlarında Genetik Çeşitliliğin RAPD Moleküler İşaretleyicileri ile Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Kübra SÖNMEZOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 23.09.2013-09.01.2015, Kısa Rotasyonlu Ağaçlandırma ile Farklı Kavak (Populus sp.) Genotiplerinden Topraküstü Odunsu Biyokütle Üretimi (Prof. Dr. Reinhart CEULEMANS'ın 2. Danışmanlığında).

Onur ZORLUER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-24.06.2014, Top Akasya (Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C.) Bitkisinin İstanbul’da Trafik Kökenli Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesinde Bir Biyomonitör Organizma Olarak Kullanılması.

Sezen İĞDELİOĞLU, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Çavdar (Secale cereale L.) Bitkisinde Kurşun (Pb) Elementinin Genotoksik ve Fizyolojik Etkileri (Yard. Doç. Dr. İlhan DOĞAN'ın 2. Danışmanlığında).

Zeynep UZUNOVA, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-22.05.2014, Farklı Konsantrasyonlarda Uygulanan Kurşun Elementinin Yulaf (Avena sativa L.) Bitkisinde Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Şenay TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya/Analitik Kimya (Yüksek Lisans) 26.12.2011-24.04.2014, Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Yapraklarında Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini (2. Danışman Olarak, Doç. Dr. Bahattin YALÇIN ile).

Cengiz ÇOLAK, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 05.03.2012-06.02.2014, Ülkemizde Geleneksel Tedavilerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin Kök ve Çiçeklerinde Ağır Metal ve Mineral Besin Element Tayini.

Seçil YILMAZ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Yüksek Lisans) 03.10.2011-27.06.2013, Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier Bitkisinde Kadmiyum Stresinin Fizyolojik, Genotoksik ve Mineral Beslenme Üzerine Etkileri.

Tamamlanan Doktora Tezleri

Uğur ŞEN, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 23.03.2015-20.07.2017, Investigation of Genetic Diversity, Phylogenetic and Chemotaxonomic Relationships in some Opium Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivars in Turkey, Türkiye’deki Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L.) Kültür Varyetelerinde Genetik Çeşitlilik ve Filogenetik İlişkilerin Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Mehmet Emin URAS, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.02.2014-20.07.2017, Investigation of Genetic Diversity, Heavy Metal and Mineral Nutrient Status of Robinia pseudoacacia L. Plants Collected from Urban Ecosystems, Kenstel Ekosistemlerden Toplanan Robinia pseudoacacia L. Bitkilerinin Genetik Çeşitliliğinin, Ağır Metal ve Mineral Element Durumunun İncelenmesi (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).

Kuaybe YÜCEBİLGİLİ, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 10.10.2014-11.07.2016, Transcriptome Analysis of Morphine Biosynthesis in Opium Poppy (Papaver Somniferum L.), Haşhaş (Papaver somniferum L.)'ta Transkriptom Analizi ile Morfin Sentez Mekanizmasının Araştırılması (Yard. Doç. Dr. Tuğba GÜRKÖK'ün 2. Danışmanlığında).

Recep VATANSEVER, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji/Biyoloji (Doktora) 24.11.2014-23.05.2016, Comparative Analysis of Micronutrient Transporter Proteins in some Monocot and Dicot Plant Species by using Bioinformatics Tools, Bazı Monokotil ve Dikotil Bitkilerde Mikro Besin Elementi Taşıyıcı Proteinlerin Biyoinformatik Araçlarla Karşılaştırmalı Analizleri (Yard. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ'in 2. Danışmanlığında).